Finansiell kalender for 2013

Stavanger, 2. november 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har planlagt følgende datoer for finansiell rapportering i 2013:

28. februar Presentasjon av 4. kvartal 2012 (Oslo)
8. mai Ordinær generalforsamling (Stavanger)
30. mai Presentasjon av 1. kvartal 2013 (Oslo)
29. august          Presentasjon av 2. kvartal 2013 (Oslo)
28. november   Presentasjon av 3. kvartal 2013 (Oslo)

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations ( 47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner