Fratredelse fra styret

Stavanger, 11. november 2014: Nestleder i styret Tone Bjørnov har meddelt at hun fratrer styret i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) av personlige grunner med virkning fra 10. november 2014.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner