Generalforsamling avholdt - restruktureringsforslag godkjent

Stavanger, 3. mars 2015: Det vises til tidligere meldinger vedrørende forslaget til restrukturering av Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet»)

Det har i dag blitt avholdt generalforsamling for å ta stilling til forslaget til restrukturering og utstedelse av aksjer mot konvertering av obligasjonsgjeld, slik det ble redegjort for i innkalling datert 10. februar 2015. Selskapet er tilfreds med å kunne opplyse at generalforsamlingen med kvalifisert flertall har besluttet å godkjenne Selskapets forslag.

– Etter gårsdagens godkjennelse blant obligasjonseierne, er styret er svært tilfreds med at også aksjonærene nå har stilt seg bak forslaget, og med det lagt til rette for et restrukturert Noreco, sier Silje Augustson som er styreleder i Noreco.

Selskapet vil nå sammen med Nordic Trustee og deres respektive rådgivere fortsette prosessen med å dokumentere de nye obligasjonsbetingelsene og utstede nye aksjer, med en forventning om at gjennomføring vil skje i løpet av to uker. I påvente av offentliggjøring av et noteringsprospekt, vil de nye aksjene når utstedt registreres på et eget ISIN og være omsettelige på N-OTC. Selskapet vil løpende komme tilbake med ytterligere informasjon og oppdateringer.

Selskapet forventer at handelen i Selskapets aksjer og obligasjoner som har vært gjenstand for suspensjon nå vil gjenåpnes i morgen, 4. mars 2015. I påvente av endelig gjennomføring av restrukturering og utstedelse av de nye aksjene og obligasjonene vil Selskapet imidlertid anbefale varsomhet ved handel i Selskapets verdipapirer.

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli gjort tilgjengelig på www.noreco.com og www.newsweb.no i løpet av kort tid.

Kontakt:
Silje Augustson, styreleder. Tlf.: +47 992 83 900
Tommy Sundt, administrerende direktør. Tlf.: +47 992 83 900
Odd Arne Slettebø, finansdirektør. Tlf.: +47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 47 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner