Gjennomført EGF

Stavanger, 26. oktober 2012:

En ekstraordinær generalforsamling blant aksjonærene i Norwegian Energy Company ASA ("Selskapet", ticker "NOR") ble avholdt i dag, 26. oktober 2012, kl 14.00.

Protokollen der beslutningene fra den ekstraordinære generalforsamlingen gjengis, er vedlagt meldingen. Som det fremgår av protokollen, har den ekstraordinære generalforsamlingen godkjent alle forslag fremmet av Selskapets styre og omtalt i innkallingen distribuert 3. oktober 2012, herunder godkjennelse av den rettede emisjonen og den etterfølgende emisjonen som nærmere beskrevet i innkallingen.

Således er samtlige betingelser for gjennomføring av den rettede emisjonen på NOK 400 000 000 og obligasjonsutstedelsen på NOK 300 000 000 som omtalt av Selskapet i tidligere børsmeldinger, nå oppfylt. Selskapet vil fortsette med å gjennomføre oppgjør så snart som mulig.

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, CEO (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com