Gjennomført restrukturering – utstedelse av nye aksjer og obligasjonsavtaler

Stavanger, 24, mars 2015: Det vises til tidligere meldinger vedrørende restrukturering av Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet») ved konvertering av obligasjonsgjeld til aksjer og endrede lånevilkår ("Restruktureringen"), herunder meldinger 2. og 3. mars 2015 i etterkant av godkjenninger i obligasjonseiermøter og den ekstraordinære generalforsamlingen.

Restruktureringen er nå gjennomført ved utstedelse av 652 715 195 nye aksjer mot konvertering av obligasjoner i NOR10, NOR11 og NOR12, nye endrede låneavtaler for nye NOR06 og nye NOR10 (i Restruktureringsmaterialet tidligere benevnt "NOR13"), samt konvertering av gjenværende NOR11 og NOR12 obligasjoner til endrede NOR10 obligasjoner.

Etter dette er antall utestående aksjer i Selskapet 709 473 038, hver pålydende NOK 0,10 og hver med like rettigheter.

Utestående under det endrede NOR06 obligasjonslånet med Noreco Norway AS som ny utsteder er ca 618 millioner. NOR06 obligasjonene vil fortsette med eksisterende ISIN NO 001 060632.0, og fortsatt være omsettelig på Oslo Børs under ticker NOR06.

Utestående under det endrede NOR10 obligasjonslånet med Norwegian Energy Company ASA som utsteder er 600 millioner. De endrede NOR10 obligasjonene vil fortsette med eksisterende NOR10 ISIN NO 001069703.0, og fortsatt være omsettelig på Oslo Børs under ticker NOR10.

NOR11 og NOR12 obligasjonene er slettet.

Endrede låneavtaler vil være tilgjengelig på www.stamdata.no. Oppgjør av nye aksjer og obligasjoner gjennom levering i VPS er forventet å skje på ettermiddagen i dag, 24, mars 2015.

I påvente av offentliggjøring av et noteringsprospekt, vil de nye aksjene være registrert på et eget ISIN (NO 0010732928) og være omsettelige på N-OTC, en uregulert markedsplass drevet av Verdipapirforetakenes Forbund (se www.vpff.no/NOTC for mer informasjon). Selskapet forventer at prospektet vil kunne offentliggjøres mot slutten av april, etter godkjenning av Finanstilsynet.

For ytterligere detaljer om Restruktureringen, se meldinger 4. og 16. februar 2015.

Kontakt:
Silje Augustson, styreleder. Tlf.: +47 992 83 900
Tommy Sundt, administrerende direktør. Tlf.: +47 992 83 900
Odd Arne Slettebø, finansdirektør. Tlf.: +47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 47 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner