GJENNOMFØRTE OBLIGASJONSEIERMØTER

Stavanger, 4. november 2013: Det vises til børsmelding fra Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet», ticker «NOR») datert 21. oktober 2013 samt etterfølgende børsmeldinger vedrørende forslag om refinansiering av utestående obligasjonslån.

Obligasjonseiermøter er nå avholdt i samtlige av Selskapets obligasjonslån. Den foreslåtte refinansieringsplanen, som beskrevet i innkallingen av 21. oktober 2013 og justert i går 4. november 2013, ble godkjent med tilstrekkelig flertall i NOR04, NOR06/07, NOR08 og NOR09. Refinansieringsforslaget fikk imidlertid ikke tilstrekkelig støtte i NOR05.

Refinansieringsforslaget var avhengig av støtte fra alle lån, og som en følge er forslaget ikke godkjent.

Selskapet vil komme tilbake med ytterligere informasjon. I mellomtiden vises det til tidligere meldinger, herunder meldingen sendt kl 08:29 den 4. november 2013.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Svein Arild Killingland, CEO +47 913 40786
Ørjan Gjerde, CFO +47 900 35 738

* * *
Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner