God framdrift på Huntington

Stavanger, 16. januar 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) kan melde om god framdrift i Huntington-utbyggingen, hvor alle fem stigerør nå er koblet til den flytende produksjonsplattformen Voyageur Spirit. Det gjenstående arbeid fram mot produksjonsstart består av subsea tilkobling og testing, samt ferdigstillelse og igangkjøring av produksjonsplattformen. Produksjonsstart er fortsatt forventet å finne sted i løpet av første kvartal 2013.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner