Godt første kvartal for Noreco

Stavanger, 20. mai 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) legger i dag fram gode resultater for første kvartal 2014. Høyere produksjon ga vekst i omsetning og 166 millioner kroner i driftsoverskudd før av- og nedskrivninger (EBITDA). Nettoresultat etter avskrivninger, nedskrivninger, finanskostnader og skatt var minus 64 millioner kroner.

Det positive driftsresultatet skyldes også lave letekostnader i første kvartal 2014. I andre kvartal er leteaktiviteten betydelig høyere. Noreco er operatør for Verdande-brønnen som ble påbegynt i Norskehavet i april, og partner med Lundin som i disse dager starter boring av den første avgrensningsbrønnen på Gohta-funnet i Barentshavet.

- Begge er spennende brønner. Vi nærmer oss nå antatt reservoar på Verdande og regner med at resultatene fra brønnen vil foreligge innen en måned. Gohta var det største funnet på norsk sokkel i fjor. Gjennom den første avgrensningsbrønnen skal vi nå blant annet undersøke hvor langt funnet strekker seg mot vest, samt reservoaregenskapene i denne delen av funnet, sier Svein Arild Killingland, adm. direktør i Noreco.

- Samtidig arbeider vi systematisk og godt med å kartlegge og utvikle våre øvrige lisenser. Vi har identifisert et interessant prospekt i PL 616 helt sør i norsk del av Nordsjøen. Dette vil mest sannsynlig blir boret i 2015. Vi ser også interessante muligheter i dypere formasjoner under Huntington-feltet på britisk sokkel, sier Killingland.

Norecos produksjon av olje og gass var totalt sett tilfredsstillende i første kvartal, og god i februar og mars da både Huntington-feltet og Nini-feltet i Danmark produserte stabilt.

- I april og mai har vi igjen blitt minnet om at uforutsette hendelser kan påvirke produksjon og inntekter. Huntington-feltet var i praksis nedstengt i en måned fra midten av april og Oselvar var stengt en uke. I mai vil Nini-feltet være nedstengt noen dager som følge av planlagte arbeider på Siri-plattformen like ved, sier Killingland.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, Finansdirektør, Tlf.: 0047 900 35 738

For ytterligere informasjon og detaljer om Norecos kvartalsregnskap, vennligst se vedlagte rapport for første kvartal 2014. Rapport og presentasjonsmateriell er også tilgjengelig på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco presenterer resultater for første kvartal 2014 i dag klokken 08.30. Presentasjonen vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges på webcast på Norecos hjemmeside www.noreco.com.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com