Huntington oppdatering

Stavanger, 21. mars 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) kan melde at Huntington-utbyggingen nærmer seg tidspunktet for produksjonsstart.

Alle stigerør er tilkoblet til subsea-anlegget, og hele Huntington-systemet er dermed koblet sammen fra brønnene til produksjonsplattformen Voyageur Spirit. De siste subsea-forberedelser samt pre-ferdigstilling blir nå sluttført før produksjonsstart, som er forventet om kort tid.

Operatøren forventer produksjonsstart innen utgangen av mars 2013. Dette er avhengig av værforhold og ferdigstillelse av teknisk arbeid i henhold til plan. Etter en oppstartperiode er feltet forventet å produsere rundt 6.000 fat oljeekvivalenter daglig netto til Noreco.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner