Huntington oppdatering

Stavanger, 2. april 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) kan melde at alle subsea-forberedelser nå er gjennomført, og de siste driftsforberedelser pågår nå i forbindelse med utbyggingen av Huntington-feltet i Storbritannia.

Siden forrige oppdatering som ble gitt den 21. mars 2013 har det oppstått noe forsinkelse i prosjektet på grunn av værforhold og teknisk arbeid som har tatt mer tid enn planlagt. Produksjonsstart er forventet i løpet av første halvdel av april.

Etter en oppstartperiode er feltet forventet å produsere rundt 6.000 fat oljeekvivalenter daglig netto til Noreco.

Noreco har en eierandel på 20 prosent i Huntington-feltet, som opereres av E.ON Exploration & Production. 


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner