Huntington tilbake i normal produksjon

Stavanger, 5. september 2014: Utskiftingen av utstyr om bord på Huntington-plattformen som ble redegjort for i Norwegian Energy Companys (Noreco) produksjonsmelding for august datert 2. september, ble fullført i går. 

Feltet er nå tilbake i produksjon med en rate mellom 5 000 og 6 000 fat oljeekvivalenter per dag til Noreco.

Kontakt:
Svein Arild Killingland, Adm. direktør, Tlf.: +47 992 83 900
Eller epost: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner