Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 27. mars 2015

Stavanger, 6. mars 2015: Det vises til børsmelding 2. og 3. mars 2015 vedrørende obligasjonseiernes og aksjonærenes godkjennelse av selskapets restruktureringsforslag.

Det meddeles herved at ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA vil avholdes 27. mars 2015 kl. 12:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Se vedlagte innkalling, samt møte- og fullmaktsedler. Dokumentene vil sendes aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling og møte-/fullmaktsedler er også tilgjengelige på www.noreco.com.

Som det følger av innkallingen er hovedformålet med den ekstraordinære generalforsamlingen å utnevne et nytt styre som kan reflektere den nye aksjonærsammensetningen etter konvertering av obligasjonsgjeld som angitt i den godkjente restruktureringsløsningen.

Kontakt:
Tommy Sundt, CEO. Tlf.: +47 992 83 900
Odd Arne Slettebø, CFO. Tlf.: +47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458

Eller epost: investorrelations@noreco.com

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 47 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com