Innkalling til obligasjonseiermøte i NOR11

Stavanger, 10. januar 2014: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco") har i dag innkalt til obligasjonseiermøte i selskapets obligasjonslån NOR 11.

Eneste formål med obligasjonseiermøtet er å vedta endringer i obligasjonslånsvilkårene for å formalisere de forpliktelser Noreco påtok seg i forbindelse med restruktureringen av tidligere lån (forpliktelse for Noreco til å tilbakebetale lånet etter 5,5 år og sletting av selskapets PIK-opsjon i første 12 måneder), jf selskapets børsmelding 4. november 2013.

For nærmere informasjon, se vedlagte innkallingsbrev.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker