Invitasjon til Noreco 2. kvartal 2014 presentasjon og webcast

Stavanger, 6. august 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) vil presentere resultater for 2. kvartal 2014 torsdag 14. august 2014 klokken 08.30.

Presentasjonen vil finne sted på Hotel Continental, Stortingsgaten 24-26, Oslo. Presentasjonen kan også følges på webcast på Norecos hjemmeside www.noreco.com


Kontakt:

Ørjan Gjerde, Finansdirektør, Tlf.: 0047 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner