KONSERNOMORGANISERING

Stavanger, 2. januar 2013: Det vises til børsmeldinger av 28. september 2012 og 30. oktober 2012 vedrørende omorganisering av Noreco-konsernets juridiske struktur for å legge grunnlag for mer effektiv drift, og samtykke fra Olje- og energidepartementet til overdragelse av alle lisensandeler og operatørskap fra morselskapet Norwegian Energy Company ASA til datterselskapet Noreco Norway AS.

Noreco har den 31. desember 2012 gjennomført de meldte og planlagte overdragelsene, med den virkning at fra og med utløpet av samme dato er alle relaterte lisenser, kontrakter og personell overført til datterselskapet Noreco Norway AS. Noreco Norway AS er dermed eier av alle konsernets lisenser på den norske kontinentalsokkelen, og morselskapet har avviklet sine direkte petroleumsaktiviteter.

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, CEO (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner