Lavere produksjon og restrukturering preger fjerde kvartal

Stavanger, 27. februar 2015: Driftsinntektene for Norwegian Energy Company ASA («Noreco») var lavere i fjerde kvartal 2014 som følge av lav oljeproduksjon. Netto tap etter skatt var 1,7 milliarder kroner som følge av en rekke betydelige poster, inkludert nedskrivninger og andre finansielle elementer.

Driftsinntektene i fjerde kvartal 2014 var 145 millioner kroner, ned fra 255 millioner kroner i samme kvartal 2013. De lave inntektene i fjerde kvartal skyldes primært lavere produksjon fra Huntington, kun 616 fat oljeekvivalenter per dag til Noreco i kvartalet, og lavere realisert oljepris.

Nedskrivningene var totalt 570 millioner kroner etter skatt, og inkluderer 241 millioner kroner relatert til Huntington og 292 millioner kroner relatert til Cecilie- og Nini-feltene. Delvis kostnadsføring av utsatt skattefordel i Danmark og Storbritannia har også påvirket resultat etter skatt dette kvartalet med 618 millioner. Finanskostnader inkluderer 510 millioner i kostnadsføring som følge av at lånebetingelsene på obligasjonslånene er brutt, og dermed også reklassifisert til kortsiktig gjeld.

“Fjerde kvartal var preget av en serie hendelser og omstendigheter som førte til at vi måtte forsere arbeidet med å etablere en ny finansiell plattform for selskapet. I begynnelsen av februar presenterte vi et forslag til løsning, som vi håper obligasjonseiere og aksjonærer vil godkjenne i sine respektive møter 2. og 3. mars, sier Tommy Sund, administrerende direktør i Noreco.

I rapporten for fjerde kvartal gjentar Noreco-styret at det foreliggende restrukturerings-forslaget under de rådende omstendigheter representerer den beste løsningen, siden alternativet gitt nåværende omstendigheter er konkurs.

For ytterligere informasjon, vennligst se vedlagte rapport for fjerde kvartal 2014 og en oppsummerende presentasjon av regnskapstallene.

Kontakt:
Odd Arne Slettebø, CFO. Tel.: +47 992 83 900
Or email: investorrelations@noreco.com

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 47 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com