Meldepliktig handel

Stavanger, 12. mars 2013: Styret i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har som ledd i selskapets insentivprogram for ansatte besluttet å utstede 448.778 nye aksjer til kurs 4,11 kroner per aksje. Aksjene vil bli utstedt etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Etter denne kapitalutvidelsen vil det totalt være utstedt 356.094.095 aksjer i Noreco. Følgende primærinnsidere har tegnet og blitt tildelt Noreco-aksjer:

Hilde Alexandersen har tegnet 12 338 aksjer, ny beholdning er 116 301 aksjer.

Kjetil Bakken har tegnet 16 181 aksjer, ny beholdning er 120 869 aksjer.

Erik Borg har tegnet 12 636 aksjer, ny beholdning er 39 119 aksjer.

Kenneth Brix har tegnet 6 719 aksjer, ny beholdning er 15 787 aksjer.

Lars Fosvold har tegnet 8 779 aksjer, ny beholdning er 291 169 aksjer.

Einar Gjelsvik har tegnet 24 859 aksjer, ny beholdning er 248 161 aksjer.

Ørjan Gjerde har tegnet 13 484 aksjer, ny beholdning er 122 665 aksjer.

Lotte Kiørboe har tegnet 11 642 aksjer, ny beholdning er 44 820 aksjer.

Bård Lærum har tegnet 7 815 aksjer, ny beholdning er 119 167 aksjer.

Videre har styret i samsvar med selskapets gjeldende opsjonsprogram besluttet å utstede 8.297.299 opsjoner til selskapets ledelse og ansatte, med en utøvelsespris på 4,11 kroner per aksje. Opsjonene kan utøves i en periode fra 3 til 5 år fra dato for tildeling. Følgende primærinnsidere har blitt tildelt opsjoner:

Hilde Alexandersen har blitt tildelt 143 945 opsjoner, ny beholdning er 313 977 opsjoner.

Kjetil Bakken har blitt tildelt 188 789 opsjoner, ny beholdning er 441 943 opsjoner.

John Bogen har blitt tildelt 357 798 opsjoner, ny beholdning er 673 904 opsjoner.

Erik Borg har blitt tildelt 147 425 opsjoner, ny beholdning er 330 957 opsjoner.

Kenneth Brix har blitt tildelt 78 399 opsjoner, ny beholdning er 176 484 opsjoner.

Lars Fosvold har blitt tildelt 383 353 opsjoner, ny beholdning er 792 255 opsjoner.

Einar Gjelsvik har blitt tildelt 687 771 opsjoner, ny beholdning er 1 371 041 opsjoner.

Ørjan Gjerde har blitt tildelt 358 699 opsjoner, ny beholdning er 528 351 opsjoner.

Lotte Kiørboe har blitt tildelt 135 829 opsjoner, ny beholdning er 282 977 opsjoner.

Anne Kvadsheim har blitt tildelt 127 139 opsjoner, ny beholdning er 282 158 opsjoner.

Bård Lærum har blitt tildelt 146 760 opsjoner, ny beholdning er 326 758 opsjoner.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner