Meldepliktig handel

14. mars 2013: Einar Gjelsvik, administrerende direktør i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har i dag kjøpt 10.000 aksjer i Noreco til kurs 4,33 kroner per aksje.

Ny beholdning er 258.161 aksjer i Noreco.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner