Meldepliktig handel

27. mars 2013: IKM Industri-Invest AS har kjøpt 921.656 aksjer i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) til kurs 4,5 kroner. IKM Industri-Invest AS er kontrollert av Ståle Kyllingstad som er styreleder i Noreco. Ny beholdning er 40.972.889 aksjer, som tilsvarer 11,51 % av aksjekapitalen og stemmene i Noreco.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner