Meldepliktig handel

Stavanger, 22. desember 2014: Øyvind Sørbø, direktør for forretningsutvikling og primærinnsider i Norwegian Energy Company ASA («Noreco»), har i dag overført 13 542 aksjer i Noreco fra sitt heleide investeringsselskap Cløver AS til sitt private eie. 

Øyvind Sørbø vil etter dette eie 13 542 aksjer i Noreco. Cløver AS vil nå ikke lenger eie aksjer i Noreco.

Cløver AS er i ferd med å bli avviklet, og avslutningsregnskapet er gjort med basis i verdi per 17.11.2014. Aksjene er dermed overført til kurs kr 2,40 per aksje.

Abonner