Melding til obligasjonseiere

Se vedlagt melding til selskapets obligasjonseiere vedrørende utstedelse av de nye obligasjonslånene som en del av den tidligere annonserte refinansieringen av Norwegian Energy Company ASA. Som det følger av meldingen, vil record date for fordelingen av de nye obligasjonene være 29. november 2013.

Meldingen er også tilgjengelig på www.stamdata.no.

Kontakt: Ørjan Gjerde, Finansdirektør. Tel.: +47 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner

Dokumenter og linker