Nominasjonskomitéens innstilling

Stavanger, 24. oktober 2014: I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) 27. oktober meddeles nominasjonskomitéens innstilling.

Nominasjonskomitéen har hatt følgende sammensetning: Tom Henning Slethei (leder), Morten Garman og Ole Rettedal.

Nominasjonskomitéens flertall innstiller på at det velges fem nye styremedlemmer til erstatning for det sittende styret: Erik Henriksen (leder), Tone Bjørnov (nestleder), Andreas Greve-Isdahl, Silje Christine Augustson og Ole Rettedal. Ved behandlingen av forslaget om sitt eget kandidatur fratrådte Ole Rettedal som inhabil.

Et mindretall bestående av Morten Garman stemte mot innstillingen av Ole Rettedal som ble nominert som nytt styremedlem av Tom Henning Slethei, og har kun stemt for de fire andre styremedlemmene. Nevnte fire styremedlemmer er nominert av Morten Garman.

Flertallsforslaget fra nominasjonskomitéen har lagt vekt på at både største og nest største aksjonær er representert. Erik Henriksen og Andreas Greve-Isdahl er rådgivere til Sabaro Investments Limited, mens Ole Rettedal er administrerende direktør i IKM Industri-Invest AS.

Flertallet i nominasjonskomitéen kan ikke slutte seg til den styresammensetningen som mindretallets forslag innebærer, med kun fire styremedlemmer. Nominasjonskomitéens innstilling med samtlige fem foreslåtte medlemmer ble vedtatt med Tom Henning Sletheis dobbeltstemme.

Ytterligere informasjon om de fem foreslåtte kandidatene følger under til orientering.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Tom Henning Slethei, nominasjonskomitéens leder. Tlf.: +47 997 00 635Erik Henriksen is an advisor to Sabaro Investments Limited. He has a diploma in International Shipping from London School of Foreign Trade. Henriksen has been a founder, developer and investor in various companies over the last 30 years including Telecomputing ASA, Intelecom ASA, Discoverer ASA, Tanker Navigation ASA (all companies have been listed at the Oslo Stock Exchange) as well as many private companies including Trader Navigation (UK) Limited. Earlier in his career he worked for F.H. Lorentzen & Co., Oslo, Stolt-Nielsen Group (Oslo and the US), R.S. Platou (Oslo and Hawaii) and was in charge of a joint venture company between R.S.Platou and the Erling Lorentzen Group in Rio de Janeiro, Brazil.

Tone Bjørnov is an independent portfolio Non-Executive Director. She holds board directorships with Intex Resources ASA, ABG Sundal Collier ASA, Aqua Bio Technology ASA, BB Finans ASA, Bank1 AS, Storyline Studios AS and Serendex Pharmaceuticals A/S. Previous board directorships include SinOceanic Shipping ASA, Kongsberg Automotive ASA, Spectrum ASA, Marine Farms ASA, Fish Pool ASA and Bane Tele AS. Bjørnov has extensive experience from banking and finance with 20 years of diverse experience from DNB. Bjørnov holds a degree in Business Administration from the Norwegian School of Management plus university degrees in French and IT from the University of Oslo.

Andreas Greve-Isdahl holds an MBA from Hult, Shanghai and a bachelor in Innovation & Entrepreneurship from OMH, Oslo. Greve-Isdahl has extensive international business expertise after living/working in: U.K, China, UAE, USA, Vietnam and Norway. Previous roles include founder/ entrepreneur, consultant and most recently as advisor to Sabaro Investment Limited, where he is involved in all parts of Sabaro’s operations, from investments and portfolio management to exit.

Silje Augustson has significant experience from the capital markets and the financial services industries mainly based out of London. Her experience spans from roles within equity sales and research in investment banking, to business development, strategy and investor capital fundraising in the alternative asset management industry. Ms. Augustson has held positions with JP Morgan, The Brunswick Group, Theorema Asset Management, Belay Asset Management. Currently she works with Xynteo, a strategic advisory firm based in Oslo and London, with clients in the Oil and Gas industry. Augustson is a Non-Executive Director of Panoro Energy ASA, and serves on the board of the Storm Nordic Fund, the Storm Bond Fund, SurfSide Holding AS and Mikrofinans Norge AS. She holds a Deug in Economics from the University of Toulouse UT1 (1996), and a Master in European Management/Diplome de Grande Ecole from ESCP-EAP (1999).

Ole Rettedal is Chief Executive Officer in IKM Industri-Invest AS, Noreco’s second-largest owner.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner