Nominasjonskomiteens innstilling

Stavanger, 9. januar 2015: Norwegian Energy Company ASA («Noreco») har innkalt til ekstraordinær generalforsamling 13. januar 2015 for valg av inntil to styremedlemmer i tillegg til de gjenværende aksjonærvalgte styremedlemmer Silje Augustson og Andreas Greve-Isdahl og valg av inntil to medlemmer av nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteens leder Morten Garman meddeler i denne forbindelse at komiteen har tatt kontakt med selskapets største aksjonærer og bedt disse fremsette forslag til kandidater. Nominasjonskomiteen har mottatt et forslag til styremedlemmer. Innstillingen bygger på dette forslaget.

Nominasjonskomiteen innstiller følgende kandidater til suppleringsvalget av styremedlemmer:
John-Kaare Aune
Ariane Foisy

Nominasjonskomiteen innstiller følgende kandidater til suppleringsvalget av medlemmer til nominasjonskomiteen:
Kristian Utkilen
Leif Bryn Petersen

For ytterligere informasjon om de foreslåtte styremedlemmer, se nedenstående CVer (kun engelsk tekst).

Kontakt:
E-post: investorrelations@noreco.com

John-Kaare Aune
John-Kaare Aune (age 42) is Deputy Director & Head of Global Commercial Services with the Maritime Authority of the Cayman Islands. Aune is a Sivilingeniør (a Master Degree) and Naval Architect from University of Newcastle Upon Tyne. He has extensive experience of regulatory requirements, classification and certification of ships and offshore structures from his time with the Norwegian Maritime Directorate (1997-2004) and the Maritime Authority of the Cayman Islands (since 2004). He has also represented Norway in several EU expert committees and at IMO (International Maritime Organization) Committees. Mr. Aune is a Norwegian citizen.

Ariane Foisy
Ariane Foisy (age 30) is a consultant specialising in project management's best practices. She has several years of experience in private and public enterprise and hold a Master Degree in Project Management from The School of Management (École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal) and a Bachelor's in International Development and Globalisation from the University of Ottawa. She has collaborated on international development projects focusing on basic public health needs of local populations. Ms Foisy is a Canadian citizen.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 49 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner