Noreco innkaller til obligasjonseiermøter

Stavanger, 21. oktober 2013: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco") har i dag innkalt til obligasjonseiermøter for å be endring av betingelsene for selskapets obligasjonslån (NOR04, NOR05, NOR06, NOR07, NOR08 og NOR09) som vil innebære en helt ny obligsjonslånsstruktur. 

For bakgrunn for de foreslåtte endringene vises til børsmelding av i dag, 21. oktober 2013, vedrørende "Foreslått refinansiering av obligasjonslån og rettet emisjon".

For ytterligere detaljert informasjon, vennligst se vedlagte innkalling.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker