Noreco og North Energy bytter lisensandeler

Stavanger, 14. august 2014: Noreco Norway AS og North Energy ASA er enige om å bytte lisensandeler mellom seg. Som følge av avtalen vil Noreco øke sin eierandel i Haribo-lisensen PL616 i Nordsjøen og redusere sin eierandel i Verdande-lisensen PL484 i Norskehavet.

Norecos eierandel i PL616 vil øke fra 20 prosent til 30 prosent som følge av avtalen. Denne lisensen inneholder blant annet Haribo-prospektet hvor det nylig ble besluttet å bore en letebrønn, sannsynligvis medio 2015. Reserveanslaget for dette prospektet er 69-192 millioner fat oljeekvivalenter.

Videre vil Noreco Norway AS i følge avtalen overdra 15 prosent av PL484 til North Energy ASA. Etter dette vil Norecos eierandel i lisensen der Verdande-brønnen nylig ble boret være 15 prosent.

Overdragelsene vil bli gjennomført med effekt fra 1. juli 2014. Transaksjonene forutsetter myndighetsgodkjennelse.

Kontakt:
Svein Arild Killingland, adm. direktør. Tlf.: 0047 913 40 786

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner