Noreco rapporterer resultat for fjerde kvartal 2012

Stavanger, 28. februar 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) legger i dag fram resultatet for fjerde kvartal 2012, med en negativ EBITDA på 452 millioner kroner og et negativt nettoresultat på 194 millioner kroner.

Noreco-konsernet hadde driftsinntekter på 177 millioner kroner i fjerde kvartal 2012, en nedgang på 30 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2011. Produksjonen i fjerde kvartal var 3.112 fat oe per dag, ned fra 4.504 fat oe per dag for tilsvarende periode året før, hvorav det solgte Siri-feltet bidro med 980 fat oe per dag. Gjennomsnittlig realisert pris i kvartalet for olje, gass og NGL ble 108 dollar per fat oe, mot 110 dollar per fat oe for fjerde kvartal 2011.

Lete- og vurderingskostnader utgjorde 508 millioner kroner, hvorav 226 millioner kroner knytter seg til periodens aktivitet, drevet av letebrønnene på prospektene Jette, Juksa/Snurrevad og Romeo. Videre har selskapet, basert på oppdatert vurdering av kommersialitet, kostnadsført 279 millioner kroner knyttet til tidligere aktiverte kostnader for ikke-utbygde funn.

EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivinger) i fjerde kvartal 2012 ble negativt med 452 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 896 millioner kroner i fjerde kvartal 2011.

Resultatet for fjerde kvartal ble et underskudd på 194 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 481 millioner kroner for fjerde kvartal 2011.

Rapport og presentasjon for fjerde kvartal 2012 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco vil presentere resultater for fjerde kvartal 2012 i dag klokken 08.30. Presentasjonen vil finne sted på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen kan også følges på webcast på Norecos hjemmeside www.noreco.com.


Kontaktpersoner:
Einar Gjelsvik, CEO ( +47 992 83 856)
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com