Noreco rapporterer resultat for første kvartal 2013

Stavanger, 30. mai 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) legger i dag fram resultatet for første kvartal 2013, med en negativ EBITDA på 165 millioner kroner og et negativt nettoresultat på 273 millioner kroner.

Noreco-konsernet hadde driftsinntekter på 216 millioner kroner i første kvartal 2013, en økning på 19 prosent sammenlignet med første kvartal 2012. Produksjonen i første kvartal var 4 042 fat oe per dag, opp fra 2 893 fat oe per dag for tilsvarende periode året før. Gjennomsnittlig realisert pris i kvartalet for olje, gass og NGL ble 106 dollar per fat oe, mot 119 dollar per fat oe for første kvartal 2012.

Lete- og vurderingskostnader utgjorde 243 millioner kroner, drevet av kostnadsføring av borekostnadene for leteprospektene Romeo, Ogna, Lupin og Scotney som ble konstatert tørre i og etter rapporteringsperioden.

EBITDA (driftsresultat før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivinger) i første kvartal 2013 ble negativt med 165 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 147 millioner kroner i første kvartal 2012.

Resultatet for første kvartal ble dermed et underskudd på 273 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 127 millioner kroner for første kvartal 2012.

Rapport og presentasjon for første kvartal 2013 er vedlagt. Disse er også tilgjengelige på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco vil presentere resultater for første kvartal 2013 i dag klokken 08.30. Presentasjonen vil finne sted på Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen kan også følges på webcast på Norecos hjemmeside www.noreco.com.


Kontaktpersoner:
Ørjan Gjerde, Finansdirektør (+47 900 35 738)
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com