Noreco rapporterer resultat for tredje kvartal 2013

Stavanger, 28. november 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) legger i dag fram resultatet for tredje kvartal 2013. EBITDA var negativt med 284 millioner kroner og nettoresultatet var negativt med 569 millioner kroner. 

Resultatet i kvartalet er preget av en rekke betydelige engangsavskrivninger og nedskrivninger relatert til leting, funn og felt.

En viktig hendelse siden forrige kvartalspresentasjon er refinansieringen av selskapet som ble vedtatt i november. Det er besluttet å utstede nye aksjer for til sammen inntil 530 millioner kroner og selskapets obligasjonsgjeld er restrukturert, slik det er redegjort for i tidligere meldinger fra selskapet.

En annen viktig hendelse var den vellykkede leteboringen på Gohta-lisensen i Barentshavet, der det ble påvist betydelige mengder olje i et reservoar med gode produksjonsegenskaper. Foreløpig estimat viser at funnet kan inneholde i størrelsesorden 113-239 millioner fat oljeekvivalenter. Norecos andel av dette er 20 prosent.

Produksjonen fra Norecos felter var ustabil gjennom store deler av tredje kvartal. Gjennomsnittlig produksjon for kvartalet var 3 117 fat oe per dag. De tre danske feltene Nini, Nini Øst og Cecilie er fortsatt stengt. Huntington-feltet på britisk sokkel trapper opp produksjonen som tidligere meldt, og produserer nå rundt 4 500 foe per dag netto til Noreco.

For ytterligere informasjon og detaljer om Norecos kvartalsregnskap, vennligst se vedlagte rapport for tredje kvartal 2013. Rapport og presentasjonsmateriell er også tilgjengelig på www.newsweb.no og www.noreco.com.

Noreco presenterer resultater for tredje kvartal 2013 i dag klokken 08.30. Presentasjonen vil finne sted på Felix Kurs og Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen kan også følges på webcast på Norecos hjemmeside www.noreco.com.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com