Noreco reduserer eierandel i Romeo

Stavanger, 26. november 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har inngått en avtale om å selge 11,9 prosent av lisens P1666 på britisk sokkel, hvor Romeo-brønnen for tiden blir boret, til Total.

Etter denne transaksjonen vil Noreco beholde en eierandel på 10 prosent i lisensen. Noreco mottar et kontantbeløp på 2,4 millioner pund, og vil i tillegg få dekket borekostnader for sin gjenværende eierandel på inntil to millioner pund. Effektiv dato for transaksjonen er 1. april 2012.

Transaksjonen er et ledd i Norecos aktive porteføljestyring, og avhenger av godkjennelse fra britiske myndigheter.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner