Noreco reduserer sin eierandel i P2032 Valley

Stavanger, 19. desember 2013: Norwegian Energy Company (UK) Ltd, et heleid datterselskap av Norwegian Energy Company ASA, har inngått avtale om å overdra en eierandel på 35 prosent i lisens P2032 på britisk sokkel til Total E&P UK. 

Etter transaksjonen vil Noreco fortsatt eie 15 prosent i lisensen. I henhold til avtalen skal Total dekke Norecos andel av kostnadene knyttet til seismikk. Dersom partnerne i lisensen beslutter å bore en letebrønn, vil Noreco også få dekket sin andel av borekostnadene. Avtalen gjelder fra 1. desember 2013.

Den eksisterende bæringsavtalen mellom Noreco og lisenspartner Trap Oil gjelder fremdeles. Som følge av dette har Noreco en betalende andel på 6,25 prosent i lisensen.

Transaksjonen er et ledd i Norecos ordinære tilpasning av sin leteportefølje og er avhengig av myndighetsgodkjennelse.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner