Nytt styre i Noreco

Stavanger, 22. mars 2013: Det har i dag blitt avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (Noreco). Nominasjonskomiteens innstilling til valg av nytt styre ble vedtatt. Norecos styre består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Ståle Kyllingstad, styreleder
Hilde Drønen
Eimund Nygaard
Erik Henriksen
Marika Svärdström

Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker