Obligasjonseiermøter avholdt – endringer godkjent

Stavanger, 8. juli 2013: Det vises til børsmeldinger av 24. og 28. juni 2013 fra Norwegian Energy Company (Noreco) vedrørende innkallinger til obligasjonseiermøter i Norecos utestående obligasjonslån, med formål å godkjenne midlertidige endringer (waivers) og (for NOR05 obligasjonen) kort utsettelse av forfallsdato. Obligasjonseiermøtene er nå avholdt, og de forespurte endringene er godkjent av obligasjonseierne som foreslått av Noreco og nærmere beskrevet i innkallingene.

Kontakt:  Per Håvard Martinsen, Arctic Securities, tel: +47 21 01 32 65

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i verdipapirhandelloven § 5-12.

***  
Om Norwegian Energy Company ASA
Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com.

Abonner

Dokumenter og linker