Oljefunnet på Gohta 7120/1-3 i Barentshavet er ferdig testet

Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse PL492, har avsluttet boring og testing av undersøkelsesbrønn 7120/1-3. Brønnen påviste olje i kontakt med en overliggende gasskappe.

Det vises til pressemelding datert 10. september hvor det ble opplyst at et oljefunn på PL492 Gohta skulle testes.

Denne produksjonstesten, som hadde som mål å avklare kvaliteten på reservoaret, er nå gjennomført. Teststrømningen var stabil over 24 timer og trykkoppbyggingen etter strømningen varte 36 timer. Produksjonsraten gjennom en 44/64" fast dyse var 683 Sm3/dag olje og assosiert gassproduksjon 222 300 Sm3/dag. Dette tilsvarer 5 695 fat oljeekvivalenter per dag. Gass/olje forholdet var 325 Sm3/Sm3.

Testen viste gode produksjonsegenskaper i kalksteinsreservoaret. Dette er den første vellykkede test i permiske kalksteinsbergarter på norsk sokkel.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 10 og 23 millioner Sm3 utvinnbar olje og 8-15 milliarder Sm3 utvinnbar gas, som tilsvarer mellom 113 og 239 millioner fat oljeekvivalenter.

Resultatene bekrefter olje og gass for første gang i en letemodell som tidligere ikke har hatt suksess i Norge. Videre avgrensning av funnet er under planlegging.

Brønnoperasjonene ble utført av den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Arctic. Brønnen ble boret i et havdyp på 342 meter og boret til 2,515 meter under havbunn.

Eierandelene på PL492 Gohta er; Lundin Norway (40%, operatør), Det norske oljeselskap ASA (40%) og Noreco Norway AS(20%)


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner