Operasjonell oppdatering

Stavanger, 16. november 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) ønsker å gi følgende oppdatering om selskapets operasjonelle aktiviteter.

Den flytende produksjonsenheten (FPSO) Voyageur Spirit har vært på lokasjon på Huntington-feltet i britisk del av Nordsjøen siden 3. oktober 2012. Tilkobling av stigerør, samt ferdigstillelse og igangkjøring av FPSOen er nå underveis. Tiden det tar å gjennomføre disse oppstart-aktivitetene avhenger blant annet av værforhold, og forventet tidspunkt for produksjonsstart har nå blitt flyttet fra fjerde kvartal 2012 til første kvartal 2013. Noreco har en eierandel på 20 prosent i Huntington, som opereres av E.ON.

Noreco har tidligere meldt at produksjonen fra Oselvar-feltet i den norske delen av Nordsjøen ble stanset i september på grunn av en hendelse på vertsplattformen Ula. Operatøren planlegger å starte opp igjen Ula denne helgen, og Oselvar vil deretter bli startet opp igjen i løpet av kort tid. Noreco har en eierandel på 15 prosent i Oselvar, som opereres av DONG Energy.

Noreco rapporterer resultat for tredje kvartal 2012 torsdag 22. november 2012.

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, CEO ( +47 992 83 856)
Kjetil Bakken, VP Investor Relations ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.


Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner