Oppdatering vedrørende lisenser i Danmark

Stavanger, 23. mars 2015: Som kjent var et av Norwegian Energy Company ASA (Noreco) sine datterselskap forhindret fra å betale sin andel av driftskost¬nadene på Nini-feltet i januar. Dermed var selskapet i brudd med lisensavtalen. Siden denne situasjonen ikke hadde funnet sin løsning per 21. mars 2015, har de andre partnerne i lisensen nå anledning til å kreve å overta Norecos 30 prosent eierandel i lisensen uten vederlag.

I forbindelse med forhandlingene om et helhetlig restruktureringsforslag for Noreco, meddelte en komite av obligasjonseiere at de kun ville stemme for løsningen dersom kostnadene og kontantstrømmen fra Norecos danske operasjoner ble bedret.

Siden da har Noreco og representanter for obligasjonseierne vært i dialog med operatører og partnere i lisensene med sikte på å komme til en omforent løsning. Denne dialogen fortsetter, men har så langt ikke ført til noen løsning.

Situasjonen for Xana- og Cecilie-lisensene i Danmark er tilsvarende den for Nini, selv om tidspunktene er noe annerledes. Noreco mottok varsel om at selskapet har misligholdt sine forpliktelser i Xana- og Cecilie-lisensene henholdsvis 6. februar og 3. mars. De to lisensene kan bli overtatt av lisenspartnerne etter 60 dager.

Som følge av situasjonen, og i tråd med bestemmelsene i lisensavtalene, er Noreco avskåret fra informasjon om arbeidet i lisensene. Noreco får ikke produksjonsdata fra Nini- og Cecilie-feltene, og ingen opplysninger om framdriften i Xana-brønnen.

Lulita- og Huntington-feltene som er eid direkte eller indirekte av Norecos danske datterselskaper er ikke berørt av den aktuelle situasjonen.

Kontakt:
investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 47 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner