Produksjon desember 2014

Stavanger, 8. januar 2015: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) produserte 3 955 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i desember 2014. Netto realisert pris i desember var 51,7 dollar per fat oe (54,5 dollar per fat råolje) justert for lagerendringer, NGL- og gasspriser.

For fjerde kvartal 2014 var produksjonen 3 548 fat oe per dag og gjennomsnittlig netto realisert pris var 65,2 dollar per fat oe (68,3 dollar per fat råolje). For hele året 2014 var produksjonen 5 499 fat oe per dag og gjennomsnittlig realisert pris var 92,1 dollar per fat oe (99,0 dollar per fat råolje).

Produksjon per felt i desember 2014 (november 2014 i parentes):
Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oe per dag.

Huntington – 678 (53)
Nini – 2 214 (2 104)
Cecilie – 368 (310)
Oselvar – 497 (459)
Lulita – 198 (43)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 3 955 (2 969)

I midten av desember var Huntington-feltet tilbake i begrenset produksjon og leverte stabilt ca. 1 500 fat oe per dag til Noreco. Det er ikke mottatt noen nærmere beskjed om når normal operasjon kan forventes å bli gjenopptatt på CATS-stigerørsplattformen, som indirekte begrenser produksjonen på Huntington.

Nini- og Cecilie-feltene i Siri Fairway-området og Oselvar feltet rapporterte alle stabile produksjon gjennom desember. Lulita-feltet var nedstengt ca. en uke i desember som følge av feil med vannbehandlingsanlegget på Harald-feltet like ved. Feil på det samme anlegget var også årsaken til den lave produksjonen i november.

Oppstart på Enoch-feltet er som tidligere informert utsatt til første kvartal i 2015.

Kontakt:
E-post: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 49 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner