Produksjon februar 2013

Stavanger, 7. mars 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 4.196 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i februar 2013. Netto realisert pris var 107 dollar per fat oe justert for lagerverdier.

Produksjon per felt, februar 2013 (fat oe per dag):

Nini Øst – 2.273

Oselvar – 956

Nini – 488

Lulita – 246

Cecilie – 233

Enoch – 0

På Huntington-feltet har subsea-systemene nå blitt koblet sammen med den flytende produksjonsplattformen Voyageur Spirit. Det gjenstående arbeid fram mot produksjonsstart består av siste testing av subsea-systemene samt igangkjøring av produksjonsplattformen. Produksjonsstart er forventet å finne sted i løpet av mars 2013.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Kontakt:
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner