Produksjon mars 2013

Stavanger, 4. april 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 4.403 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i mars 2013, og netto realisert pris var 103 dollar per fat oe justert for lagerverdier. Gjennomsnittlig produksjon for første kvartal ble 4.051 fat oe per dag til en netto realisert pris på 106 dollar per fat oe.

Produksjon per felt, mars 2013 (fat oe per dag):
Nini Øst – 2.363
Oselvar – 856
Cecilie – 525
Nini – 421
Lulita – 237
Enoch – 0

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

***
Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner