Produksjon november 2013

Stavanger, 10. desember 2013: Norwegian Energy Company (Noreco) produserte 4 689 fat oljeekvivalenter per dag (foed) i november 2013 (3 982 foed i oktober). Justert for lagerverdier var netto realisert pris USD 97,9 per foe (USD 107,1 per fat råolje).

Produksjon per felt i november 2013 (oktober 2013 i parentes):

Alle produksjonsvolumer er oppgitt i foed

Huntington – 3 813 (2 668)
Nini East – 0 (0)
Cecilie – 0 (0)
Nini – 0 (0)
Oselvar – 756 (1 053)
Lulita – 121 (207)
Enoch – 0 (0)
Total – 4 689 (3 928)

Som tidligere meldt har produksjonsbegrensningene som operatøren på CATS-rørledningen har pålagt Huntington-feltet gradvis blitt redusert i november. Som følge av dette har produksjonen fra feltet fortsatt å øke. De første dagene i desember var gjennomsnittlig dagsproduksjon over 5 000 foed netto til Noreco. Den 5. desember stengte produksjonen som følge av ekstremt dårlig vær. Sent den 7. desember ble produksjonen gjenopptatt. Opptrappingen skal etter planen fortsette gjennom desember, opp mot platånivået på 6 400 foed netto til Noreco.

Produksjonen fra Oselvar-feltet var fortsatt god i november, men noe lavere enn måneden før. Som uttalt tidligere, er det forventet at Oselvar-produksjonen vil synke mot et mer normalt nivå på 600-700 foed.

Lulita-feltet produserte bra i november, men feltet var stengt i totalt 15 dager i perioden, hovedsakelig på grunn av vedlikehold på Harald-feltet.

Feltene Nini, Nini Øst og Cecilie (Siri Fairway-feltene) som også ligger i dansk sektor, er fortsatt stengt grunnet tekniske problemer på Siri plattformen. Tidlig i desember sendte operatøren på Siri-feltet, DONG Energy, inn en søknad til danske myndigheter om å få benytte en midlertidig produksjonsløsning med direkte lasting til skip, og målet er fortsatt å kunne starte opp så fort som mulig. Noreco legger likevel til grunn at produksjonen ikke vil være i gang før 2. kvartal 2013, det vil si etter vintersesongen.

Det er ventet at gjennomsnittlig produksjon for Siri Fairway-feltene etter gjenoppstart vil være betydelig lavere enn før nedstengningen sist sommer på grunn av lavere regularitet i perioden med direkte lasting og planlagte nedstengninger relatert til prosjektet med permanent reparasjonsløsning på Siri.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner