Produksjonsoppdatering danske felt

Report this content

Stavanger 26 august 2013 –Produksjonen fra feltene Nini, Nini Øst og Cecilie, som operatøren hadde planlagt gjenopptatt forrige uke, er forsinket. 

I følge operatøren av Siri-plattformen, vertsplattformen for de tre satellittfeltene, vil produksjonen etter all sannsynlighet ikke kunne gjenopptas denne måneden.

Som tidligere meldt ble produksjonen fra Nini, Nini Øst og Cecilie der Norwegian Energy Company (Noreco) er medeier, stengt ned i midten av juli da det på Siri-plattformen ble oppdaget en ny sprekk i en støttevegg på innsiden av sponson tanken (støttestruktur for stigerør forbundet med lagringstank). En permanent reparasjon av Siri-plattformen er ikke forventet ferdigstilt før neste sommer. Operatøren DONG Energy har imidlertid uttalt at produksjon fra satellittfeltene kan fortsette via en midlertidig løsning som innebærer at oljen produseres direkte til et tankskip.

I følge operatøren er en slik løsning klar slik at produksjonen kan gjenopptas operasjonelt sett, men selskapet har enda ikke mottatt de nødvendige godkjenninger fra danske myndigheter. Operatøren jobber iherdig for å gjenoppta produksjonen snarest.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (+47 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner