Produksjonsstatus medio september

Stavanger, 23. september 2013 – Norwegian Energy Company (Noreco) registrerer fortsatt ustabil produksjon fra Huntington- og Oselvar-feltet, som begge var nedstengt gjennom deler av august.

På Huntington-feltet er årsaken hovedsakelig problemer i det britiske rørsystemet Central Area Transmission System (CATS) som BP opererer. Huntington eksporterer gass gjennom dette systemet og må inntil problemene er løst produsere med redusert kapasitet. CATS-operatøren forventer at produksjonsbegrensningene vil være av kort varighet.

Produksjon fra Oselvar-feltet er uregelmessig som følge av tekniske problemer i forbindelse med oppstart av den nye gassturbinen som ble montert på den BP opererte Ula-plattformen i august. Utfordringene forventes løst innen kort tid.

Produksjon fra det danske Lulita-feltet, som har vært stengt siden slutten av april, startet opp igjen 9. september. Det er fortsatt ikke klart når Siri-plattformen igjen kan motta olje og gass fra Nini, Nini Øst og Cecilie.

Gjennomsnittlig dagsproduksjon for Noreco hittil i måneden var per 19. september som følger:

Huntington – 3 922 (1 306)
Nini Øst – 0 (0)
Cecilie – 0 (0)
Nini – 0 (0)
Oselvar – 444 (253)
Lulita – 121 (0)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 4 487 (1 559)

Alle produksjonsvolumer er oppgitt i fat oljeekvivalenter per dag. Tallene i parentes er gjennomsnittlig produksjon for august.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner