Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Stavanger, 27. oktober 2014; Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA ("Noreco", ticker "NOR") ble avholdt i dag, 27. oktober 2014 i Norecos lokaler i Stavanger.

Protokoll fra generalforsamlingen er vedlagt, og er også tilgjengelig på www.noreco.com.

Styret etter dagens generalforsamling er som følger:

Erik Henriksen (leder)
Tone Bjørnov (nestleder)
Andreas Greve-Isdahl
Silje Christine Augustson

Bård Arve Lærum (ansattvalgt styrerepresentant)
Hilde Alexandersen (ansattvalgt styrerepresentant)

Ansattvalgte styrerepresentanter var ikke på valg.

Kontakt:
Tommy Sundt, CFO. Tlf.: 47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: 47 913 10 458

Eller epost: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com