Protokoll fra ordinær generalforsamling

Stavanger, 8. mai 2013: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) avholdt i dag ordinær generalforsamling for 2013 ved selskapets hovedkontor i Stavanger. Protokoll fra møtet er vedlagt, og er tilgjengelig på www.noreco.com og www.newsweb.no.

***
Kontaktpersoner:
Einar Gjelsvik, CEO (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com