Svein Arild Killingland ansatt som administrerende direktør i Noreco

Stavanger, 13. mai 2013: Styret i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder i dag at Svein Arild Killingland har blitt utnevnt som konsernets administrerende direktør. Svein Arild Killingland tiltrer stillingen mandag den 13. mai 2013.

Svein Arild Killingland (57) var inntil nylig Senior Partner i HitecVision (2010-2012). Killingland har tidligere innehatt stillinger i Statoil, Revus Energy og Wintershall, i hovedsak innenfor oppstrøms forretningsutvikling. Killingland er utdannet siviløkonom fra NHH.

Noreco har inngått en fratredelsesavtale med tidligere administrerende direktør Einar Gjelsvik som innebærer at han i en overgangsfase vil være tilgjengelig for Noreco og ny daglig leder. Styret vil takke Gjelsvik for en stor arbeidsinnsats gjennom en utfordrende periode for selskapet. Gjelsvik har utvist en stor arbeidskapasitet, og styret ønsker ham lykke til videre.

***
Kontakt:
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***
Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner