Tilbakebetalingstilbud til NOR06, NOR10 og NOR11

Stavanger, 28. februar 2014: Som tidligere informert av Norwegian Energy Company ASA (Noreco) er det oppnådd enighet om Norecos forpliktelse til å stille sikkerhet for fremtidige fjerningskostnader på de danske lisensene Nini, Nini Øst og Cecilie, hvoretter Noreco vil kontantdeponere DKK 445 millioner på en escrow konto til fordel for Dong som operatør. 

Som en følge av dette og i henhold til lånevilkårene, tilbyr Noreco obligasjonseierne i NOR06, NOR10 og NOR11 en pro rata tilbakebetaling på ca. NOK 61,6 millioner som angitt i vedlagte brev til obligasjonseierne. 


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker