Tommy Sundt ny CFO i Noreco

Stavanger, 30. juni 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har ansatt Tommy Sundt som ny finansdirektør (Chief Financial Officer, CFO). Han starter i selskapet 2. september 2014.

Inntil nylig og i ti år var Tommy Sundt CFO i Rocksource ASA, et olje- og gasselskap som også er notert på Oslo Børs. Sundt har tidligere arbeidet i selskaper innen blant annet forretningsutvikling, gründervirksomhet og investeringer. Tidlig i sin karriere arbeidet han som revisor.

– Vi er svært godt fornøyd med å kunne annonsere at Tommy Sundt begynner i Noreco, og at han kommer om bord så raskt. Det vil sikre en god overgang fra vår nåværende CFO, Ørjan Gjerde, som sa opp for mindre enn fire uker siden, sier Svein Arild Killingland, adm. direktør i Noreco.

Tommy Sundt har et sterkt finansielt og kommersielt tankesett og bred erfaring og kunnskap om corporate finance, herunder aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet, finansiell rapportering, fusjoner og oppkjøp, investorkontakt, restrukturering og forretningsutvikling.

– Jeg ser virkelig fram til å bli del av det jeg oppfatter er et sterkt team i Noreco, og til å engasjere meg i den videre utviklingen av selskapet, sier Tommy Sundt.

Kontakt:
Svein Arild Killingland, adm. direktør. (0047 913 40 786)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner