Tommy Sundt overtar etter Svein Arild Killingland som administrerende direktør (CEO)

Stavanger 24. november 2014: Styret i Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet») har ansatt Tommy Sundt som ny administrerende direktør etter at Svein Arild Killingland har fratrådt.

Tommy Sundt ble ansatt som finansdirektør i Selskapet 2. september 2014. Før det og i ti år var Tommy Sundt CFO i Rocksource ASA, et olje- og gasselskap som også er notert på Oslo Børs. Sundt har tidligere arbeidet i selskaper innen blant annet forretningsutvikling, gründervirksomhet og investeringer. Tidlig i sin karriere arbeidet han som revisor. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Styret ser med forventning fram til å arbeide videre sammen med Tommy Sundt med sikte på å finne løsninger på den krevende situasjonen Selskapet er i, samt realisere de mulighetene som ligger i Selskapets virksomhet. Tommy Sundt har et sterkt finansielt og kommersielt tankesett og bred erfaring og kunnskap om blant annet corporate finance, restrukturering og forretningsutvikling. Dette mener styret er en styrke sett i lys av utfordringene Selskapet står overfor.

– Jeg ser frem til å arbeide videre sammen med svært dyktige kollegaer, og å ta fatt på de utfordringer Selskapet har, sier Tommy Sundt.

Tommy Sundt tiltrer stillingen umiddelbart.

Kontakt:
Silje Christine Augustson, nestleder i styret i Norwegian Energy Company ASA. Tlf.: +47 992 83 900
Tommy Sundt, administrerende direktør. Tlf.: +47 992 83 900
E-post: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***
Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner