Vellykket plassering av nytt usikret obligasjonslån

SKAL IKKE SLIPPES, PUBLISERES ELLER DISTRIBUERES, HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA

Stavanger, 13. februar 2013

Norwegian Energy Company ASA har plassert NOK 300 millioner i et nytt usikret obligasjonslån i det norske markedet med forfallsdato i februar 2016. Innbetalingsdato for lånet forventes å være 25. februar 2013. Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Obligasjonslånet skal brukes til å sikre fremtidig likviditet og/eller refinansiering av deler av utestående gjeld. Norwegian Energy Company ASA har i forbindelse med det nye lånet kjøpt tilbake:

NOK 1.5 millioner i NOR05 (ISIN: NO 0010592306) med forfall 6. desember 2013

NOK 16 millioner i NOR08 (ISIN: NO 0010661390) med forfall 30. desember 2013

NOK 30.5 millioner i NOR04 (ISIN: NO 0010548449) med forfall 20. november 2014

DNB Markets og Swedbank First Securities var tilretteleggere av obligasjonslånet og de relaterte tilbakekjøpene.

Kontaktpersoner:

Ørjan Gjerde, CFO, +47 900 35 738

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager, +47 91 889 889

****

Denne pressemeldingen utgjør ikke og danner ikke del av noe tilbud eller anmodning om å erverve eller tegne verdipapirer i USA. Verdipapirene som omtales i meldingen kan ikke tilbys eller selges i USA uten registrering eller unntak fra registrering i henhold til U.S. Securities Act av 1933 (med endringer). Selskapet har ikke til intensjon å registrere noen andel av tilbudet av verdipapirer i USA eller å gjennomføre et offentlig tilbud av verdipapirene i USA. Kopier av denne meldingen lages ikke og kan ikke distribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.

Denne informasjonen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

****

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner