Vesentlig høyere produksjon løfter resultatet

Stavanger, 14. august 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) presenterer i dag resultater for andre kvartal og første halvår 2014. For første halvår var driftsinntektene 702 millioner kroner, sammenlignet med 462 millioner kroner for første halvår i fjor. Vesentlig høyere produksjon er hovedårsaken til de økte inntektene.

Norecos andel av olje- og gassproduksjon var 5 763 boepd i andre kvartal 2014 og 6 360 boepd i første halvår 2014. Det er en økning på 47 prosent sammenliknet med første halvår 2013 og 63 prosent høyere enn for andre halvår 2013.

– Produksjonen fra våre to viktigste felt, Huntington og Nini, har variert til dels betydelig hittil i år, men i begge tilfeller er det nå utsikter til mer stabil produksjon, opplyser adm. direktør Svein Arild Killingland.

– Reparasjonen av Siri-plattformen som mottar produksjon fra Nini er fullført og regulær produksjon forventes reetablert i september eller oktober i år. Vedlikeholdsarbeidene som har lagt begrensninger på Huntington avsluttes i august, utdyper Killingland.

Driftsinntektene for andre kvartal 2014 var 318 millioner kroner, tilsvarende en økning på 29 prosent fra andre kvartal 2013. EBITDA var negativ 29 millioner kroner i andre kvartal 2014 hvorav letekostnader utgjorde 173 millioner kroner. EBITDA hittil i år var positiv med 137 millioner kroner, sammenliknet med minus 211 millioner kroner i samme periode i fjor. I tillegg til økt produksjon bidrar også høyere oljepris og gunstige valutakurser positivt.

Letevirksomhet

Noreco har gjennomført to boringer hittil i år. Letebrønnen på Verdande ble avsluttet i andre kvartal. Noreco var operatør og gjennomførte operasjonene på en sikker og kostnadseffektiv måte. Det ble kun påvist en mindre mengde hydrokarboner i brønnen.

Avgrensningsbrønnen på Gohta ble fullført i juli. Det ble påvist olje og gass som forventet og det ble gjennomført to produksjonstester. Testen i gassdelen av reservoaret var positiv, men resultatene fra oljesonen er ikke entydige. Videre evaluering av funnet er i gang og en ny avgrensningsbrønn forventes boret i 2015.

– Boreprogrammet framover består av tre vedtatte brønner. Vi er i ferd med å modne fram beslutning om ytterligere brønner og vår ambisjon om å bore 3-5 attraktive brønner per år ser dermed ut til å være godt innenfor rekkevidde for 2015, sier Killingland.

Det er ventet at Xana-brønnen i Danmark vil bli påbegynt i fjerde kvartal. Det er vedtatte brønner på Niobe- og Haribo-prospektene på henholdsvis britisk og norsk sokkel, og det er også sannsynlig med ytterligere en avgrensningsbrønn på Gohta i 2015.

– Hver av disse vil bringe større klarhet i ressurspotensialet i vår lisensportefølje. Positive resultater vil kunne medføre oppjustering av ressursene. Det er også et potensiale for å øke våre utvinnbare reserver dersom de pågående vurderingene av Huntington Fulmar-formasjonen skulle resultere i en beslutning om utbygging, sier Killingland.

***
Kontaktpersoner:
Svein Arild Killingland, CEO (0047 913 40 786)
Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com