Pressemelding: TINE, Gjensidige NOR, VG, P4, Norge 2005: Sammen om Hundreårsmarkeringen

(Oslo 1. februar 2005): TINE, Gjensidige NOR og VG er topptrioen blant de private aktørene som samarbeider med Hundreårsmarkeringen Norge 2005. I dag signeres en bred samarbeidsavtale med P4: – Markeringen av at det nå er hundre år siden unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst, er blitt et bredt felles løft, sier direktør Jan Erik Raanes i Hundreårsmarkeringen.

Det er også inngått leverandør- og samarbeidsavtaler med Choice Hotels Scandinavia, SAS Braathens, Diplom Is, Bergens Tidende og TV2. - Slike avtaler har selvsagt først og fremst kommersiell karakter, men samtidig har det vært viktig for oss å finne partnere som er relevante for Hundreårsmarkeringen. Og det er innlysende at bedrifter som TINE, Gjensidige NOR og VG gjennom mange år har hatt enorm betydning i Norge, sier Jan Erik Raanes. Stolte partnere - Med en lang og rik utviklingshistorie som hjørnesteinsbedrift og med produkter som har satt preg på norsk matkultur gjennom mange år, har vi vært med å bygge dette landet. Derfor er TINE en naturlig og stolt hovedsamarbeidspartner til Hundreårsmarkeringen, sier konsernsjef Jan Ove Holmen i TINE. - Gjensidige NOR er landets største skadeforsikringsselskap og fortsatt under norsk eierskap og styring. Gjennom vårt arbeid med å skape trygghet og forutsigbarhet til enkeltmennesker og lokalsamfunn, har vi vært en del av samfunnsbyggingen helt siden den første brannkassen ble etablert i 1816. Det er derfor naturlig for oss å tre inn som en stolt samarbeidspartner i markeringen av unionsoppløsningen, sier Øivind Burøy Olsen, organisasjonsdirektør i Gjensidige NOR. Thomas Christiansen, PR- og markedssjef i VG, begrunner samarbeidet slik: - Verdens Gang ble startet kort etter frigjøringen i 1945 av motstandsbevegelsen i Norge. Som hele landets, og Norges største avis synes vi det er positivt å være aktivt med i Hundreårsmarkeringen. Hundreårsmarkeringen er ikke helt det samme uten… Over hele landet Også på et annet nivå er dette et stort samarbeidsprosjekt: - Vi vil komme over tusen arrangementer i løpet av 2005, land og strand rundt og med smått og stort. Dette dreier seg om alt fra store byfestivaler, offisielle arrangementer på nasjonalt plan, fjernsynsserier, lokale utstillinger, konserter og andre begivenheter. Mange av disse arrangementene er samarbeidsprosjekter mellom Norge 2005 og andre arrangører, eller helt selvstendige arrangementer som er motivert av Hundreårsmarkeringen og som har knyttet seg til denne, sier Jan Erik Raanes. I tillegg kjøres det store kommunikasjonsprosjektet Hundreårsdebatten, der utgangspunktet er å utvide perspektivet på Norge som verdensborger. – Vi undersøker verdens oppfatning av Norge og nordmenn, vi undersøker hvilke selvbilder og verdier befolkningen har, og vi graver oss dypere ned i ulike tema. Det vi ønsker er å bruke Hundreårsmarkeringen til å drøfte oss selv, vår avhengighet av verden og vår rolle i verden, sier Raanes. Befolkningens kjennskap til Hundreårsmarkeringen økte radikalt i løpet av høsten, fra 48 prosent i juni til 66 prosent i november, viser befolkningsundersøkelser. – Om fire dager går det offisielle startskuddet for Hundreårsmarkeringen. Derfor regner vi med at så å si alle i løpet av noen måneder vet hva dette handler om, sier Jan Erik Raanes. Ytterligere kommentarer ved henvendelse til direktør Jan Erik Raanes, tlf 913 82 219